WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

JĘZYK POLSKI   KL4 KL5 KL6   dla dyslektyków
MATEMATYKA  KL 4 -7      
PRZYRODA KL 4-6      
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL 4-6      
JĘZYK ANGIELSKI   KL1  KL2 KL 1-6  
PLASTYKA KL 4-6      
MUZYKA KL 4-6      
GEOGRAFIA KL 5-8      
TECHNIKA KL4       
INFORMATYKA KL4- 7      
W-F KL 4-6      
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1-3      
RELIGIA KL 4-6      
ETYKA KL4- 7      
 FIZYKA

KL. 7- 8

     
CHEMIA

KL. 7 - 8