WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

JĘZYK POLSKI   KL4 KL5 KL6
MATEMATYKA  KL IV - VII    
PRZYRODA      
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO      
JĘZYK ANGIELSKI   KL1  KL2 KL 1-6
PLASTYKA      
MUZYKA      
TECHNIKA KL4     
INFORMATYKA      
W-F      
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA      
RELIGIA      
ETYKA      
 FIZYKA

KL. VII - VIII

   
CHEMIA

KL. VII - VIII