WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

JĘZYK POLSKI   KL4 KL5 KL6   dostosowania do indywidualnych potrzeb
MATEMATYKA  KL 4 -7      
PRZYRODA KL 4-6     dostosowania do indywidualnych potrzeb
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL 4-6      
JĘZYK ANGIELSKI   KL1  KL2 KL 1-7  
PLASTYKA KL 4-6      
MUZYKA KL 4-7      
GEOGRAFIA KL 5-8     dostosowania do indywidualnych potrzeb
BIOLOGIA       dostosowania do indywidualnych potrzeb
TECHNIKA KL4-6      
INFORMATYKA KL4- 7      
W-F KL 4-6      
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL 1-3      
RELIGIA KL 1-3 KL 4-6    
ETYKA KL4- 7      
 FIZYKA

KL. 7- 8

     
CHEMIA

KL. 7 - 8