SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE III PRZYGOTOWANY PRZEZ IWONĘ ONOPĘ

 

Ośrodek tematyczny: ZWIERZĘTA BOHATERAMI LEKTUR

 

Temat dnia: LAMPO – PODRÓŻNIK

 

Cele główne:

·       kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata zwierząt - czworonożnych przyjaciół człowieka.

·       doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat uczuć i wrażeń,

·       kształcenie umiejętności dokonywania opisu.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 

Uczeń:

-         zna i rozumie rolę psa w życiu człowieka,

-         zna treść lektury „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego,

-         umie ułożyć z rozsypanki zdaniowej logiczną całość,

-         potrafi zaznaczyć na mapie Włoch trasę podróży Lampo i miejsce jego pobytu,

·       zna zasadę pisowni imion i nazw geograficznych,

·       śpiewa poznaną piosenkę „Kundel bury”

·       umie określić cechy psa,

·       umie uzasadnić swoją wypowiedź,

·       potrafi zredagować opis,

-         potrafi stworzyć prace plastyczne na dany temat,

-         umie współpracować z grupą,

-         zna i respektuje zasady obowiązujące podczas pracy w grupie,

-         jest życzliwy dla koleżanek i kolegów.

·       potrafi wyszukać w książce odpowiednie fragmenty opisujące Lampo,

 

Metody:

-         oparte na słowie (rozmowa, pokaz, obserwacja),

-          oparte na działaniu i przeżyciach (zabawy, ćwiczenia),

-         praca z tekstem.

Formy pracy:

-         zbiorowa jednolita,

-         w grupach zróżnicowana,

-         indywidualna jednolita i zróżnicowana.

 

Środki dydaktyczne:

·       lektura R. Pisarskiego O psie, który jeździł koleją,

·       podręczniki i zeszyty,

·       karty pracy dla poszczególnych grup i dla uczniów,

·       słowniki pisarzy polskich,

·       mapa Europy,

·       mapki Włoch dla każdego ucznia,

·       tekst piosenki Kundel bury,

·       krzyżówka dla każdego ucznia,

·       rebus

·       środki malarskie

 

Przebieg lekcji:

 

1.     Podział klasy na 6 grup. Rozwiązanie  indywidualnie krzyżówki – hasło Pisarski.(zał. 1).

2.     Wyszukanie w encyklopedii: Kim był Pisarski?

3.     Odczytanie informacji o Romanie Pisarskim i jego utworach.

4.     Zapisanie na tablicy krótkiej informacji, przepisanie do zeszytów.

5.     Oglądanie strony tytułowej książki. Odczytanie informacji potrzebnych do napisania metryczki książki – zapis w podręcznikach.

6.     Rozmowa na temat wrażeń z przeczytanej książki pt. „O psie, który jeździł koleją”: 

Co wam się najbardziej podobało? 

Które wydarzenie najbardziej was wzruszyło? 

Wymieńcie postacie pierwszo- i drugoplanowe.

7.     Ustalenie miejsca i czasu akcji

8.     Pokazanie Włoch na mapie Europy, wskazanie stolicy państwa.

9.     Odczytanie przez ucznia fragmentu tekstu i powiedzenie skąd on pochodzi.

10. Podkreślenie przymiotników w podanym fragmencie tekstu, odczytanie części mowy, uzupełnienie zdań w podręczniku.

11. Zabawa „Wycieczka po Włoszech”(zał. 2).

12. Praca w grupach – odpowiedzi na pytania związane z lekturą.(zał. 3).

13. Odczytanie odpowiedzi przez liderów grup.

14. Porządkowanie rozsypanki zdaniowej wg właściwej kolejności zdarzeń w lekturze (zał.4) .

15. Wspólne rozwiązanie rebusu.

16. Kolorowanie pól z wyrazami określającymi cechy psa Lampo.(zał. 5).

17. Ustne układanie zdań opisujących głównego bohatera wg planu(zał.6).

18. Zadanie pracy domowej – Opis psa Lampo.

19. Dyskusja nt podstawowych wartości utworu:

W jaki sposób traktowali Lampo mieszkańcy Marittimy?

Do kogo pies przywiązał się najbardziej?

W jaki sposób wykazał miłość i przywiązanie do swych opiekunów?

20. Losowanie tytułu zdarzeń przez każdego ucznia i przedstawienie go za pomocą środków plastycznych.

21. Wystawa i ocena prac.

22. Zakończenie zajęć.

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

Rozwiąż krzyżówkę

 

1.    Mieszkał tam zawiadowca stacji

2.    Starsza córka zawiadowcy stacji

3.    „Lampo” po włosku znaczy ...

4.    Imię autora książki

5.    Syn zawiadowcy

6.    Wyspa, z której wydostał się Lampo

7.    Chciał kupić Lampo za 500 dolarów

8.    Stacja, do której powracał Lampo ze swoich podróży

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

HASŁO: ........................................................................................

  

ZAŁĄCZNIK 2

 

 WYCIECZKA PO WŁOSZECH

 

 

 

 

 

Polecenia do zabawy:


TURYN

         W jakiej części kraju znajduje się Turyn  (północnej czy południowej)?

 

MARITTIMA

         Co znaczy "Lampo" w tłumaczeniu na język polski?

         Gdzie najchętniej przebywał Lampo?


PIOMBINO

         Czy Piombino znajduje się nad morzem?

         Wypiszcie imiona dzieci zawiadowcy stacji?

         Jaką wyspę można zobaczyć z Piombino?


RZYM

         Jak nazywa się obecny papież?


VELLETRI

         Zaśpiewajcie piosenkę o psie pt. ”Kundel bury”

NEAPOL

         Kogo uratował Lampo?


SAPRI

         Napiszcie, jak nazywają się cyfry w ułamku .

         Zamalujcie  podkładów kolejowych (poprzeczne belki pod torami).


PAOLA

         Kto zaopiekował się rannym Lampo?


REGGIO

         W prawym górnym rogu mapy wykonajcie mały rysunek Lampo.


MESSYNA

         Pod nazwą miasta wpisz liczbę sylab w wyrazie - błyskawica


PALERMO

         Sycylia to:

1.      rzeka,

2.      miasto,

3.      wyspa.

         Kto z rodziny zawiadowcy stacji mieszkał w Palermo?

         Jaki wykonywał zawód?

 

 

ZAŁĄCZNIK 3

 

I. Odpowiedz na pytania

 

o      Dlaczego Lampo otrzymał takie właśnie imię?

o      Jakiej rasy był Lampo?

 

II.                      Odpowiedz na pytania

 

o      Z jakim zwierzęciem zaprzyjaźnił się Lampo na stacji?

o      W jaki sposób Lampo „pełnił służbę” na stacji?

 

III. Odpowiedz na pytania

 

o      Do jakiego miasta wybrał się Lampo, kiedy po raz pierwszy zniknął z Marittimy?

o      Kim był Amerykanin, który chciał kupić Lampo?

 

IV.                 Odpowiedz na pytania

 

1.    Kto zaopiekował się Lampo po wypadku?

2. Co postanowił zrobić zawiadowca, kiedy jego przełożony polecił mu usunąć psa ze stacji?

3. Kiedy naczelnik z dyrekcji kolejowej zgodził się, aby Lampo na zawsze pozostał  u zawiadowcy z Marittimy?

 

V. Odpowiedz na pytania

 

o      W jaki sposób podróżował Lampo z zawiadowcą do Piombino?

o      Jak Lampo „odprawiał” odjeżdżające pociągi?

 

VI. Odpowiedz na pytania

 

1. Jakiemu wypadkowi uległ Lampo w miejscowości Paola?

2. W jaki sposób zginął Lampo?

 

 

ZAŁĄCZNIK 4

 

 

Przyjazd psa pociągiem do stacji Marittima.

Przykre polecenie naczelnika.

Przyjaźń między Lampo a zawiadowcą i jego rodziną.

Decyzja zawiadowcy o zatrzymaniu psa.

Podróże Lampo koleją.

Wypadek w pociągu.

Opieka wieśniaków nad chorym psem.

Powrót  do Marittimy.

Odesłanie Lampo na Sycylię.

Ostatni powrót Lampo do domu.

Tragedia na torach. 

ZAŁĄCZNIK 5

Pokoloruj pola z wyrazami, które określają psa Lampo.

 

I.       CECHY PSA LAMPO

wygodny

mądry

miły

wierny

pojętny

sławny

sprytny

złośliwy

wytrzymały

sympatyczny

łakomczuch

bojaźliwy

turysta

odważny

wygodny

skąpy

wesoły

szybki

zazdrosny

oddany

                 

 

ZAŁĄCZNIK 6

PLAN OPISU PSA LAMPO

I. WYGLĄD PSA

·       wielkość

.........................................................................................................................................

·       rasa

........................................................................................................................................

·       sierść

.........................................................................................................................................

·       głowa

.........................................................................................................................................

·       uszy

.........................................................................................................................................

·       oczy

.........................................................................................................................................

·       tułów

.........................................................................................................................................

·       nogi

.........................................................................................................................................

·       ogon

.........................................................................................................................................

II.SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ

·       usposobienie

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

·       stosunek do ludzi

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. TWÓJ SĄD O PSIE

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................