"PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA - DROGĄ DO WIEDZY"

 

Rozpoczął się pierwszy etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizacja projektu  przewidziana jest na okres 3 lat. W tym celu szkoła otrzymała zestaw środków dydaktycznych wykorzystywanych przez uczniów podczas zajęć i zajęć pozalekcyjnych. Pierwszy etap projektu zakończy się 31 grudnia 2009r.

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny w klasie II B. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje „słabsze” inteligencje wspierane inteligencjami dominującymi. Działania nauczyciela i tematyka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Projekt oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, w myśl której należy umożliwić dziecku działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a w szczególności: matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, komunikacyjno-informacyjnej, ruchowej, językowej oraz społecznej (intra i interpersonalnej).

Dzieci chętnie i z przyjemnością uczestniczą w zajęciach, które sprawiają im wiele radości, a jednocześnie rozwijają ich kluczowe inteligencje.

Więcej o projekcie - www.pierwszaki.eu

mgr Ewa Kania

     

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W KLASIE II B

 

Zakończył się pierwszy etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który trwał od 1 kwietnia do 20 grudnia 2009r.

 

16 grudnia w obecności rodziców i dyrektora szkoły p. Jolanty Mistrzak, odbył się pokaz efektów pracy uczniów pt. Co słychać w lesie? Uczniowie zaprezentowali pokaz swoich  umiejętności zdobytych na zajęciach pozalekcyjnych mających na celu rozwijanie ich inteligencji. Uczniowie prezentowali się podczas wygłaszania wierszy, śpiewania piosenek, gry na instrumentach. Występowi towarzyszyła prezentacja multimedialna podczas, której rodzice mogli zaobserwować swoje pociechy podczas zajęć, zabaw, spacerów czy wycieczek. Na zakończenie uczniowie poczęstowali rodziców pysznymi kanapkami z owoców leśnych i wręczyli w formie książeczek „Przepis na zdrowie”. Na koniec każdy uczestnik Projektu otrzymał na własność „Pacynkę- myszkę”.

17 grudnia jeszcze raz dzieci  wystąpiły, tym razem  przed uczniami klas 0 – I, oraz przed klasą I c, która będzie realizować II etap Projektu.

mgr Ewa Kania

 

 

 

 

„PO PRZYGODĘ WYRUSZAMY”

 

W ramach projektu uczniowie z klasy II B, w sobotę 12 września, uczestniczyli w zajęciach terenowych w rezerwacie przyrody – „Torfowisko Rąbień”. Celem zajęć była obserwacja fauny i flory rezerwatu.

 

W ramach zajęć uczniowie

- zapoznali się z regulaminem rezerwatu;

- poznali ciekawostki dotyczące roślin chronionych;

- prowadzili obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy i lornetki;

- rysowali mapę terenu,

- wytyczali kierunki za pomocą kompasu;

- określali wiek drzewa po liczebności słoi;

- mierzyli objętość drzewa za pomocą centymetra;

- odbijali korę drzewa – praca plastyczna;

- rozpoznawali rośliny i drzewa.

Przewodnikiem po rezerwacie przyrody była pani Anna Lutomska, nauczyciel biologii w naszej szkole, której serdecznie dziękujemy.