Od 2 listopada 2010 roku klasa  I c uczestniczy w realizacji  III  Etapu  Projektu  ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Jest to Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Głównym celem Projektu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i motorycznego dzieci odbywa się przez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjnej oraz społecznej.
 

Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozpoczynających się 3 stycznia 2011 roku - 4 godz. tygodniowo do 20 czerwca 2011roku.
 

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnej wiedzy o świecie. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich osiągnięć w czerwcu 2011 roku.

8 czerwca 2011 roku pokazem efektów zakończył się III etap Projektu

 ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

 

          Zajęcia w ramach  Projektu bardzo zintegrowały zespół klasowy. Dostarczyły dzieciom wielu nowych doświadczeń i przeżyć. Udowodniły, że każde dziecko jest zdolne, w każdym drzemie potencjał wiedzy i umiejętności, który należy dostrzec, odpowiednio rozwijać i wspierać. Przez pięć miesięcy uczniowie klasy I c pracowali w grupach, co przyczyniło się między innymi do  lepszego współdziałania z innymi kolegami. Rodziły się nowe przyjaźnie, stare umacniały. Uczestnicząc w Projekcie klasa zdobywała wiedzę i umiejętności wymagane do skutecznego dzielenia się radością i uśmiechem, budzenia optymizmu i chęci do działania, tworzenia klimatu, w którym nauka staje się tak atrakcyjna i ciekawa jak zabawa. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem.

       Podczas prezentacji efektów pt. „Czy znacie te bajki?” uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności literackie, aktorskie, taneczne i muzyczne. W bajkowych kostiumach wykonanych przez rodziców, na tle scenografii przedstawiły inscenizację, która łączyła kilka znanych bajek, prezentowały grę na instrumentach muzycznych. W pokazie wykorzystano również inne pomoce z ośrodków zainteresowań: teatrzyk, szczudła. Za pomocą czarodziejskiego szkiełka uczniowie przenieśli się w świat fantazji i bajek. Zaproszeni rodzice mieli okazję sprawdzić się podczas rozwiązywania zagadek i krzyżówki, której hasłem był temat zajęć w ramach Projektu ,,W świecie bajek i fantazji”.

      Na zakończenie wszyscy uczestnicy Projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy i palcynki – myszki, aby podczas wakacji przypominały im radosny czas spędzony w szkole.

      W  uroczystości wzięła udział pani wicedyrektor Bożena Andrzejewska , opiekun awansu zawodowego nauczyciela prowadzącego pani Iwona Onopa oraz rodzice, rodzeństwo i dziadkowie uczniów.

 

not. Katarzyna Ziąbka