„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

"EUROPA W OCZACH DZIECKA"

W dniu 10 czerwca rodzice uczniów klasy I c spotkali się z okazji zakończenia realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Był to drugi etap Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską: Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

Uczniowie klasy I c realizowali program z wychowawcą Anną Papka pod hasłem „Europa w oczach dziecka”. Spotkanie przebiegało w uroczystej atmosferze, ponieważ łączyło prezentację efektów działalności z obchodami Dnia Matki i Dnia Ojca. Rodzice wysłuchali wierszy, piosenek, informacji o dokonaniach swoich dzieci, także w innych językach, m.in. angielskim, niemieckim, włoskim. Musieli odgadywać zagadki na temat zwyczajów w krajach europejskich. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe myszki – pacynki i zaprosiły na rozmowy przy kawie, herbacie i ciasteczkach.

Spotkanie dostarczyło wielu wrażeń i wzruszeń zarówno rodzicom jak i dzieciom.