SKO

SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej. W naszej szkole rozpoczęliśmy kolejny rok oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów.

SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczące w programie SKO:

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji).

Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO* lub w Oddziale Banku.

*Maksymalna wysokość jednorazowej wpłaty i wypłaty gotówkowej w szkole u nauczyciela-Opiekuna SKO wynosi 50 zł.

 

                                                 ,,PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA”

 

W ostatnim tygodniu października uczniowie ze szkolnego koła teatralnego zaprezentowali klasom I-III, IV c i OP krótkie przedstawienie pokazujące dlaczego warto oszczędzać. Spotkaliśmy się również po to, aby nagrodzić wszystkich uczniów biorących udział w konkursie ,,Moja skarbonka”.

Wybór najładniejszej skarbonki był dla Jury (Lidia Falkenberg-przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Zuzanna Doroń, Aleksandra Mokrosińska, p. Katarzyna Ziąbka-opiekun SKO, p. Iwona Onopa) bardzo trudny, ponieważ aż 79 uczniów przyniosło pięknie wykonane skarbonki.

 

I miejsce :

II miejsce:

III miejsce:

Olek Popović                   I a

Szymon Wojtyniak   I a

Wiktor  Borysewicz    I a

Patrycja Jakubiak          III a

Nadia Ochal             I a

Kacper Makuch          I a

Zuzia Papis                  III a

Przemek Tkacz         I b

Amelka Ciborowska   I b

Zuzia Zielińska              III a

Weronika Walczak       I e

Weronika Błaszczyk   I c

Bartosz Niewiadomski     IV c

Amelia Chojnacka        II c

Lena Garlińska             I c

 

Zosia Sobanty            III b

Weronika Augustyniak    II a

 

Nikola Żaromińska    III b

Kacper Jóźwiak         II b

 

Wiktoria Pacholska      III c

Amelia Rucikowska    III b

 

Dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom konkursu wręczała Pani Kierownik Banku  p. Joanna Bielińska-opiekun SKO w PKO BP oraz p. wicedyrektor Bożena Andrzejewska. Sponsorem nagród był Bank PKO BP.

Cieszymy się, że przybywa uczniów do Szkolnej Kasy Oszczędności.

W tym tygodniu przekroczyliśmy  sumę 100 000,00 zł(stu tysięcy złotych)

Oszczędzajcie dalej! GRATULACJE!

Opiekun SKO Katarzyna Ziąbka

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności

 Szkolnej Kasy Oszczędności 

 

Rok szkolny 2012/2013

Opiekun Katarzyna Ziąbka

 

Obecnie zapisanych jest 114  uczniów z klas I – VI i OP.

7 uczniów ma konta u opiekuna SKO ( na łączną kwotę 204,50 zł), natomiast 107 uczniów posiada otwarte konta bankowe, na których zgromadzona  łączna suma pieniędzy to 62 421,68 zł .

Posiadamy również kwotę  165,61zł  powstałą z odsetek z poprzedniego roku szkolnego. Kwota ta zostanie przeznaczona na nagrody na koniec roku szkolnego.

 

W I półroczu odbyły się 2 konkursy plastyczne, w których brali udział członkowie SKO:

-,, Oszczędzam na…” – prace zostały wysłane do Warszawy

- ,, Żyrafka Lokatka” – prace zostały zamieszczone na korytarzu na I piętrze.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali małe upominki – gadżety SKO i PKO.  Uczniowie na bieżąco są nagradzani za systematyczne oszczędzanie.

 

W II półroczu wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie ,,Zimowe oszczędzanie”.

Końcowe wyniki konkursu ,,Zimowe oszczędzanie” w tabelce poniżej (dane z 31 marca 2013r.).

W maju odbył się apel podsumowujący rok szkolny z SKO i promujący oszczędzanie.

 galeria zdjęć

 

Uczniowie, którzy  zaoszczędzili najwyższą kwotę wśród uczniów swojej klasy otrzymali dyplomy i nagrody.

 

Końcowe wyniki konkursu ,,Zimowe oszczędzanie”

 

miejsce

klasa

liczba uczniów

suma pieniędzy(zł)

1

V c

11

21.196,39

2

III c

15

9.772,58

3

I a

9

7.307,59

4

II a

13

5.700,47

5

II c

7

5.475,66

6

III b

8

4.122,55

7

IV a

1

1.513,46

8

VI c

2

1.726,93

9

II b

8

1.093,58

10

III a

11

575,00

11

I b

2

540,49

12

VI a

1

468,78

13

IV c

4

421,81

14

I c

1

102,20

15

V b

2

20,04

16

V a

2

10,00


 


 

I miejsce - V c

1. G. Kuleta

2. A. Majewska

3. K. Kossakowski

4. E. Sowińska

5. W. Zarzycka

6. B. Adamkiewicz

7. O. Bienias

8. K. Janiak

9. K. Jurek

10. S. Stehr

11.W. Pepłońska

 

II miejsce - III c

1. K. Bieliński

2. G. Górska

3. G. Hofschneider

4. A. Lichańska

5. O. Tomporowska

6. K. Włodarek

7. K. Misztela

8. L. Miller

9. J. Chopta

10. G. Michalak

11. K. Groblewski

12. Z. Małkiewicz

13. O. Zapart

14. T. Jeziorski

15. D. Opas

 

 

III miejsce - I a

1. Z. Papis

2. K. Adamkiewicz

3. A. Milczarek

4. J. Wojtysiak

5. A. Kusiński

6. A. Wolf

7. Sz. Włodarczyk

8. P. Środek

9. W. Wdowiak

 

II c

1. M. Śródka

2. Z. Duda

3. Sz. Wojtysiak

4. O. Malska

5. P. Tyniec

6. A. Antczak

7. K. Przybysz

 

OP a

1. E. Matczak

 

 

I b

1. N. Żaromińska

2. D. Marańda

 

 

 

V b

1. A. Magnussen

2. B. Błaszczyk

 

VI a

1. M. Wojtyniak

 

VI c

1. J. Szczepaniak

2. Sz. Pasikowski

 

I c

1. K. Nowowiejska

 

III b

1. M. Majchrzycka

2. O. Ścibisz

3. J. Przybylak

4. J. Ciesek

5. M. Skonieczka

6. A. Borowski

7. A. Jarczyńska

8. O. Dębowska

II a

1. J. Jaskulska

2. M. Dworaczek

3. J. Pietrzak

4. P. Matczak

5. A. Kraska

6. I. Ziąbka

7. Sz. Wrzesiński

8. J. Gałaman

9. A. Krzyżanowski

10. J. Krzyżanowski

11. J. Onopa

12. I. Weremiuk

13. A. Wojtaszek

 

IV a

1. Z. Górska

 

 

VI c

1. J. Szczepaniak

2. Sz. Pasikowski

 

 

II b

1. J. Raczyńska

2. J. Majchrzycka

3. D. Bekalarska

4. W. Pawlikowska

5. I. Grzelak

6. J. Pieczewski

7. W. Patera

8. A. Przybyłek

 

 

 

 

IV c

1. E. Kubiak

2. J. Tadeusiak

3. N. Brzozowska

4. L. Falkenberg

 

 

IV b

1.B. Jeziorski

 

 

III a

1. Z. Ferenc

2. O. Jaśkiewicz

3. A. Krystek

4. Z. Kowalska

5. K. Grzechnik

6. Z. Paś

7. M. Wyderka

8. M. Bogdańska

9. M. Kaczmarek

10. J. Onopa

11. D. Pakulska

 

 

 

 


Celem Konkursu jest szerzenie w Szkołach idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach prowadzonego przez Organizatora programu SKO oraz promowanie postaw współpracy w grupie.

Co decyduje o zwycięstwie w Konkursie?
O końcowym sukcesie szkoły decydować będą efekty popularyzacji SKO w danej szkole, czyli:
* liczba dzieci oszczędzających w SKO w danej szkole,
* suma środków zaoszczędzonych na rachunkach SKO uczniów w danej szkole.

Jakie nagrody mogą zdobyć szkoły uczestniczące w Konkursie?
1. za zajęcie miejsc od 1 do 3 - zestaw składający się z laptopa, rzutnika, tablicy interaktywnej,
2. za zajęcie miejsc od 4 do 9 - zestaw składający się z laptopa i rzutnika,
3. za zajęcie miejsc od 10 do 18 - laptop,
4. za zajęcie miejsc od 19 do 38 - aparat fotograficzny.

Proszę chętnych uczniów, którzy tego jeszcze nie zrobili:
Zapiszcie się do Szkolnej Kasy Oszczędności i gromadźcie pieniądze na swoich kontach!

 

Prośba do tych, którzy mają już oszczędności na koncie SKO:


Nie wypłacajcie żadnej złotówki
do końca marca 2013r.!


Dodatkowe informacje oraz dokładny regulamin konkursu na stronie http://www.pkobp.pl oraz u opiekuna SKO pani Katarzyny Ziąbki.


Obecnie do SKO zapisanych jest 97 uczniów z klas I – VI.

10 uczniów ma konta u opiekuna SKO -na łączną kwotę 321,50zł , natomiast 87 uczniów posiada otwarte konta bankowe, na których zgromadzona łączna suma pieniędzy to 42 267,19 zł .
Posiadamy również kwotę 165,61zł powstałą z odsetek z poprzedniego roku szkolnego.

Ilość uczniów w poszczególnych klasach
zapisanych do SKO

 

1 a - 9

1 b - 1

1 c – 1

2 a – 13

2 b – 8  +3

2 c – 7

3 a - 11

3 b - 5

 3 c – 12 +1

4 a – 1 +1

4 b - 0

4 c – 2

5 a – 2

5 b – 1  +1

5 c – 11

6 a – 1 +1

6 b -0   +1

 6 c – 2  +2

 

 

 

 


 

 

Od 1 października 2011r. nasza szkoła weźmie udział w programie ,,Szkolne Kasy Oszczędności”, którego celem jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:

 

- szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,

- wyzwolenie inicjatywy ii pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,

- zgromadzenie jak największej liczby uczniów w programie ,,SKO’’

- przygotowanie do korzystania z usług PKO Banku Polskiego S.A.

 

Konkurs na systematyczne oszczędzanie trwa od 1.X. 2011r. do 15. IV. 2012r.

 

Bank wystawia obiegową książeczkę oszczędnościową na szkołę i nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły. Na tę książeczkę wpłacane są zbiorczo oszczędności uczniów. Indywidualne wpłaty rejestrowane są natomiast na książeczce, której właścicielem jest członek SKO (uczeń).

 

Od 1 października uczniowie zapisują  się do SKO , otrzymają swoje książeczki oszczędnościowe i będą mogli wpłacać na nie pieniądze. Zachęcamy wszystkich do systematycznego oszczędzania.  Zgromadzona kwota pieniędzy na pewno przyda się podczas wakacji.

 

Oszczędności przyjmuje opiekun SKO p. Katarzyna Ziąbka

 

We wtorki  - I przerwa obiadowa 11.30 – 11.50   klasy  IV, V, VI  sala 38

                   - II przerwa obiadowa 12.35 – 12.50  klasy  I, II, III  sala 38

 

 

W środy     - I przerwa obiadowa  11.30 – 11.50   klasy  IV, V, VI  sala 34

                  - II przerwa obiadowa  12.35 – 12.50  klasy  I, II, III  sala 34

 

 

Uczniowie  naszej szkoły ( również Ci, którzy jeszcze nie zapisali się do SKO) wzięli udział konkursie plastycznym, który ogłosiła Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Konkurs polegał na przygotowaniu plakatu zachęcającego do oszczędzania. Hasło Konkursu brzmiało: „Plakat promujący oszczędzanie”. Prace zostały wysłane do siedziby PKO w Warszawie. Będziemy z niecierpliwością czekać na wyniki.

Zobacz prace

 

 

PODSUMOWANIE

 

Szkolna Kasa Oszczędności istnieje w naszej szkole od 1 października 2011 roku. Do tej pory zapisało się do nas 71 uczniów  (38 z klas  I – III i 33 z klas IV – VI ).

 

Lista działań podjętych przez SKO, których celem była popularyzacja i świadomość wiedzy związanej z oszczędzaniem ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z PKO BP (działania edukacyjne dotyczące m. in. Przedsiębiorczości, ekologii oraz popularyzacji SKO)

 

·         - Przystąpienie szkoły do konkursu dla SKO oraz opiekunów SKO.

·         - Prowadzenie tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły.

·         - Przyjęcie nowych członków SKO.

·         - Lekcje w klasach I, III, V, VI  dotyczące popularyzacji wiedzy bankowej i oszczędzania:

TEMAT: Nasza kasa, czyli świat pieniędzy, banków i oszczędności.  
TEMAT: Mój sposób na oszczędzanie!
TEMAT: Plastikowe pieniądze - wygodna i bezpieczna karta płatnicza.

·         - Udział w konkursach plastycznych ogłaszanych przez „Brawo Bank” oraz organizowanych przez SKO.

·         - Nagradzanie gadżetami od PKO  członków SKO za udział w konkursach.

·         - Zachęcanie do korzystania z serwisu internetowego SKO oraz iPKO.

·         - Prowadzenie międzyklasowego i indywidualnego konkursu oszczędzania.

·         - Zachęcanie do czytania „Brawo Bank”.

·         - Przygotowanie apelu poświęconego oszczędzaniu .

·         - Nagrodzenie uczniów, którzy najczęściej dokonywali wpłat na książeczkę SKO.

 

W kilku klasach zostały przeprowadzone lekcje, które wprowadziły nas w świat finansów. Następnie uczniowie zapisywali się do SKO i zaczęli gromadzić swoje oszczędności w książeczkach, które otrzymali.

 

 

 

 

 

 

Dnia 24 kwietnia odbył się uroczysty apel, na którym zostały wręczone dyplomy i nagrody dla tych, którzy bardzo systematycznie oszczędzali.

 

31 wpłat - I miejsce  Majewska Alicja IVc                          

21 wpłat – II miejsce  Zapart Oliwia IIc, Bieliński Kacper IIc              

20 wpłat – III miejsce Ziąbka Igor Ia 

 

19 wpłat  - IV miejsce  Górska Gabriela IIc, Włodarek Klaudia IIc                                                          

18 wpłat- V miejsce Jakóbiak Weronika IVc  

11 wpłat – VI miejsce Matczak Patrycja Ia, Misztela Klaudia IIc, Górska Zuzanna IIIa                                                                                     

                                

 

                                        

 

 

 

 

 

W przyszłym roku szkolnym również zamierzamy brać udział w wielu akcjach szkolnych dotyczących oszczędzania, nie tylko pieniędzy. Będziemy dzielić się wiedzą z naszymi koleżankami i kolegami.  Mamy nadzieję, że za rok liczba członków SKO się zwiększy. 

 

 

 

GRATULACJE

dla wszystkich obecnych i byłych członków SKO !

Na Waszych kontach bankowych pojawiają się coraz większe kwoty !

      Zgromadziliście wspólnie

22 560,26 PLN

 

+ 1 237,00 PLN – pieniążki tych uczniów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji

o utworzeniu własnego konta.

 

W prezencie od Banku PKO BP otrzymaliśmy 165,61 PLN /odsetki/.

Po wakacjach wspólnie zastanowimy się, na co przeznaczyć tę kwotę.

Może na super nagrody za oszczędzanie?!

 

Do zobaczenia po wakacjach!!!

Opiekun SKO - Katarzyna Ziąbka