TRUDNE ZACHOWANIA DZIECKA

Zaburzenia koncentracji

Objawy najczęściej spotykane u dzieci:

 Wskazówki, jak pomóc dziecku w zakresie koncentracji uwagi:

Nadmierna ruchliwość

 

Objawy najczęściej spotykane u dzieci:

Wskazówki, jak pomóc dziecku przejawiającemu nadmierną ruchliwość:

Nadmierna impulsywność

 

Objawy najczęściej spotykane u dzieci:

Wskazówki, jak pomóc dziecku przejawiającemu nadmierną impulsywność:

Elementami pracy wychowawczej w zakresie eliminowania trudnych zachowań u dzieci, na które należy zwrócic uwagę są:

  1. Respektowanie norm i zasad.

  1. Konsekwencje zamiast kar.

          Wiele skutecznych konsekwencji mieści się w trzech grupach:

  1. Wydawanie poleceń dziecku.

Opracowanie- M. Śmichura